Politika privatnosti

Informacije koje se prikupljaju i svrha obrade

Prilikom kreiranja narudžbine i/ili registracije korisnika, od korisnika www.hangar.rs (u daljem tekstu: hangar.rs) se zahteva da dostave ime i prezime, adresu, e-mail adresu i telefon.

Uz pomoć navedenih podataka hangar.rs pomaže prodavcu da isporuči željenu robu i obaveštava kupca/korisnika o trenutnom statusu narudžbine, ispunjavajući na taj način svoju obavezu prema prodavcu i kupcu/korisniku.

Prikupljaju se samo neophodni i osnovni podaci o kupcima/korisnicima, kao i podaci neophodni za poslovanje i informisanje kupaca/korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Pored gore navedenih podataka hangar.rs prikuplja i obrađuje podatke o proizvodima koje kupci/korisnici traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju, radi unapređenja kvaliteta svojih usluga i odabira adekvatnog asortimana proizvoda.

Upotreba informacija

hangar.rs (u daljem tekstu Hangar.rs ili Rukovalac) garantuje da prikupljene podatke neće koristiti ni u koje druge svrhe obrade osim gore navedenih.

Čuvanje i pristup informacijama

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Hangar.rs-a. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prava vlasnika ličnih podataka

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kako se to zahteva važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vlasnik podataka ima sledeća posebna prava:

a) Pravo na informisanje: Lice ima parvo na informisanje o tome da li Rukovalac vrši obradu njiegovih ličnih podataka i na koji način
b) Pravo pristupa:: Lice ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom.
c) Pravo na ispravku: Lice ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.
d) Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Lice ima pravo da traži da Rukovaoca podataka izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke. Nakon čega će ga Rukovalac obavestiti Lica o pravnim posledicama brisanja i opoziva pristanka, a koji se odnosi na nemogućnost sprovođenja dalje svrhe obrade (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja funkcionalnosti koje pruža Hangar.rs).
e) Pravo ograničavanja obrade: Lice ima pravo da traži da Rukovaoca podataka ograničenje u obradi njegovih podataka (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja funkcionalnosti koje pruža Hangar.rs).
f) Pravo prenosivosti podataka: Lica čiji se podaci obrađuju mogu lako da prenesu podatke koje jedan rukovalac obrađuje o njima drugom rukovaocu.
g) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Lice ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.
Ako vam je potrebno više informacija o obradi vaših ličnih podataka, molimo vas da pogledate odeljak kako nas kontaktirati.

Cookies (kolačići)

Cookies (kolačići) su mali tekstualni dokumenti koji se nalaze na hard disku korisnika hangar.rs-a i sadrže informacije o poseti. Kako bi posetioci hangar.rs-a mogli da pristupe svim sadržajima na hangar.rs-u, neophodno je da u svom internet pretraživaču (browser-u) uključe prijem cookies (kolačića) sa hangar.rs-a.

Učitavanje